Obnovljena fasada zgrade u Rimskoj

mradenovic

Uz sufinanciranje Ministarstva kulture RH obnovljeno je pročelje zgrade u Rimskoj ulici 17. Vrijednost radova iznosi 177.681,25 kuna s PDV-om od čega je Ministarstvo kulture sufinanciralo iznos od 100.000,00 kuna dok je ostatak sredstava osiguran u proračunu Grada Siska. Naime, Grad Sisak je prijavio obnovu ovog pročelja u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu kojeg je objavilo Ministarstvo kulture RH.

Podsjetimo, Grad Sisak objavio je četvrti javni poziv za sufinanciranje troškova sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku u sklopu kojeg se sufinancira izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju zgrada.

Projekt obnove i revitalizacije urbane gradske jezgre Grad Sisak pokrenuo je još 2015.godine s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine.

Grad Sisak u stopostotnom iznosu sufinancira izradu troškovnika, glavnog projekta i konzervatorsko-restauratorskog elaborata. Također, sufinancira i izvođenje radova na obnovi uličnog pročelja u pedeset postotnom iznosu, bočnog pročelja u trideset postotnom iznosu te dvorišno pročelje u petnaest postotnom iznosu. Sve prijave podnose se pismenim putem do 29. siječnja 2020. godine, a mjera će se provoditi do iskorištenja predviđenih sredstava u proračunu.
Do sada je, uz financijsku potporu Grada Siska, uređeno više od 20 fasada u središtu grada Siska.

foto: Grad Sisak

najčitanije