Obnova fasade u Rimskoj

imp

U središtu grada, u Rimskoj ulici , traju radovi na obnovi fasade. Ukupna vrijednost radova obnove pročelja iznosi 207.812,50 kn s PDV-om od čega Grad Sisak sufinancira maksimalni iznos od 80.000,00 kn s PDV-om.

Projekt obnove i revitalizacije urbane gradske jezgre Grad Sisak pokrenuo je još 2015.godine s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine.
Grad Sisak u stopostotnom iznosu sufinancira izradu troškovnika, glavnog projekta i konzervatorsko-restauratorskog elaborata (ali ne više od 3 tisuće kuna), Također, sufinancira i izvođenje radova na obnovi uličnog pročelja u pedeset postotnom iznosu, bočnog pročelja u trideset postotnom iznosu te dvorišno pročelje u petnaest postotnom iznosu. Sve prijave podnose se pismenim putem do 23. prosinca 2020. godine, a mjera će se provoditi do iskorištenja predviđenih sredstava u proračunu.

Do sada je, uz financijsku potporu Grada Siska, uređeno više od 20 fasada u središtu grada Siska.

Više informacija pronaći ćete ovdje.

Foto – Grad Sisak

najčitanije