Obnova fasada u centru Siska

st

U središtu Siska, u sklopu obnove fasada, do sad su dovršene obnove šest pročelja. Radi se o pročeljima u Ulici Antuna i Stjepana Radića na brojevima 46, 31 i 50, zatim u Ulici Kralja Tomislava 18, Franje Lovrića 14 i u Frankopanskoj 5, a u tijeku je i obnova fasada na još nekim lokacijama u središtu grada.

Grad Sisak sufinancira održavanje pročelja na području središta grada, odnosno sufinancira 50 posto vrijednosti radova na uličnom pročelju, 30 posto na bočnom pročelju i 15 posto na dvorišnom.

najčitanije