Obiđite arheološke lokacije na kolodvoru!

mradenovic

Gradski muzej Sisak će u sklopu Kupskih noći-2050 godiina Siscije omogućiti razgledavanje arheološkog nalazišta uz stručno vodstvo kustosa. Arheološko nalazište na kolodvoru u Sisku izazvalo je veliku pažnju javnosti zbog pronalaska rimskog foruma i niza drugih interesantnih nalaza. Muzej želi omogućiti građanima da upoznaju jedan segment rimske povijesti našeg grada. Lokalitet će se moći razgledati 5.rujna od 13 do 17 sati, s time da će se svaki puni sat organizirati grupe za razgledavanje.

najčitanije