Novosti u plaćanju naknade za uređenje voda

ibb

Svi obveznici plaćanja naknade za uređenje voda ovih će dana dobiti nova Rješenja o obračunu naknade za uređenje voda i zajedničke uplatnice za plaćanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda. Iz Grada napominju da nije riječ o novoj obvezi plaćanja niti o povećanju cijene, već da je Grad poslove vezane uz obračun i naplatu naknade za uređenje voda, samo preuzeo od Hrvatskih voda.

Uplata će se obavljati na drugačiji način, zajedno na uplatnici s komunalnom naknadom na žiro račun Grada Siska i to dinamikom kojom se plaćaju računi komunalne naknade: za prvu i drugu gradsku zonu plaćanje je mjesečno, a za treću, četvrtu i petu zonu-tromjesečno (kvartalno).

To neće povećati troškove građanima, a oni koji ovaj račun budu plaćali na gradskoj blagajni čije je otvorenje najavljeno za 1. ožujka na Gradskoj tržnici, izbjeći će i naknadu za promet uplate.
Građani koji ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prema jednom od socijalnih kriterija (korisnici stalne pomoći za uzdržavanje, obveznici čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze 1.500,00 kn, obveznici u seoskom domaćinstvu koji su stariji od 65 godina te slijepe osobe) trebaju se s dobivenim rješenjem o oslobađanju i uplatnicom javiti na blagajnu Grada Siska gdje će platiti samo naknadu za uređenje voda.

Za sve dodatne informacije o novom načinu plaćanja naknade za uređenje voda, na raspolaganju Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav (na brojevima telefona: 510-159, 510-174 ili
e-mailom [email protected]).

najčitanije