Novo igralište u Palanjku

imp

Novo dječje igralište sisački je Komunalac uredio u Palanjku. Radovi su sadržavali ravnanje i nasipavanje površine nogometnog igrališta, iskope i postavljanje mreže za zaštitu od krtica,uređenje površine, sjetvu trave,premještanje i postavljenje dječjih sprava na lokaciju sigurniju za dječju igru.
Na taj su način djelatnici Komunalca objedinili smještaj rekreacijske zone i dječjeg igrališta poštujući norme i standarde te omogućili mještanima da uživaju u rekreaciji dok u isto vrijeme djeca mogu uživati na novom dječjem igralištu.

igralište palanjak 1

najčitanije