Novi park za pse u Ulici Marina Držića

imp

Djelatnici Komunalca završili su sa sanacijom i opremanjem drugog po redu psećeg igrališta u gradu Sisku u Ulici Marina Držića. Igralište je ograđeno a pravila ponašanja i uvijeti korištenja igrališta nalaze se na ulazu u pseće igralište.  U ograđenom krugu postavljene su klupe za sjedenje, na ogradi su postavljene siluete pasa, označeni su ulazi ( 2 ulaza) i postavili table s pravilima ponašanja.
„Sanacija je podrazumijevala krčenje šikare šireg obuhvata, vađenje panjeva i oštrih ostataka grmova, navoz zemlje te fino planiranje i sjetvu trave. Privremeno je postavljena košarica za otpad te privremeno možete u nju odlagati pseće ekskremente, a košarice za tu namjenu su u pripremi i biti će postavljene u najkraćem mogućem vremenskom roku. Pseće igralište je spremno za svoje pseće posjetitelje i njihove vlasnike!“ – rekli su u sisačkom Komunalcu.

park za pse 3 park za pse 2

najčitanije