Novi način prijave poreza na potrošnju

st

Grad Sisak obavještava obveznike poreza na potrošnju da se mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju može dostaviti i elektronički, putem Fina certifikata.
Elektronska dostava kroz aplikaciju je moguća isključivo putem FINA certifikata (kartice) koji sadrži OIB, a na temelju kojeg se prepoznaje obveznik poreza na potrošnju ili njegov opunomoćenik iz evidencije obveznika Grada Siska.
Link s FINA certifikatom, kao i obrazac punomoći, nalazi se na službenim stranicama Grada Siska, gdje možete pronaći i upute za instalaciju i korištenje aplikacije.

najčitanije