Nova runda tretiranja komaraca

imp

Danas, u srijedu 26. rujna, od 8 sati ujutro provest će se akcija larvicidnog suzbijanja komaraca na području Grada Siska i okolnih naselja. Učinkovito suzbijanje komaraca uključuje osmišljenu uporabu svih postupaka i mjera koje na bilo koji način smanjuju uvjete potrebne za razvoj i preživljavanje komaraca a posebno mjere suzbijanja svih razvojnih stadija.
Larvicidnim tretmanom komaraca suzbijaju se ličinke komaraca (larve) u vodama stajačicama, koje su tipična mjesta za njihov daljnji razvoj do odraslog oblika (adulta), te se na taj način sprječava pojava nove generacije odraslih jedinki i sama brojnost insekata.

najčitanije