Nova regulacija prometa na Novom mostu do sredine siječnja 2018.

imp

Već ste primijetili da je na snazi privremena prometna regulacija na Novom mostu odnosno da su kolnički trakovi suženi. Kako smo doznali od Tamare Pajić, glasnogovornice HC-a, takva regulacija prometa potrajat će do siječnja 2018. godine.
” Nova regulacija prometa uspostavljena je na način da su zatvorene dvije uzvodne (zapadne)prometne trake mosta Gromova u cijeloj duljini zahvata (188 metara) te se promet odvija nizvodnom stranom mosta samo jednom trakom za svaki smjer. Po završetku radova na uzvodnoj strani na isti će se način regulirati nizvodna strana mosta Gromova. Za očekivati je ovakvu regulaciju prometa do 22.1.2018. godine po trenutno važećem dinamičkom planu (za uzvodnu i nizvodnu stranu), naravno sve ovisi i o vremenskim uvjetima u narednom periodu. Za pješački promet su zatvorena i sva stubišta na kojima je u tijeku hidro-demolacija dijelova stupišta u skladu sa projektom.
Što se radova na sanaciji tiče isti se odvijaju u skladu sa dinamičkim planom: na stupovima S13, S16, skinute su zaštitne maske, na stupu S16 postavljene su skele, izbušene su sve rupe za zatege, dostavljene su i montirane sve zatege te kada se odrade preduvjeti za zatezanje (oslobađanje prelazne naprave i ležaja) pristupit će se zatezanju u skladu sa protokolom zatezanja. Na stupu S13 postavljena je skela te su na istom započeti radovi bušenja.
Na dijelu pješačke staze u tijeku su precizne izmjere razmaka čeličnih nosača pomoću radne platforme zbog čega je i zatvorena uzvodna polovica mosta, nakon izmjere pristupit će se uklanjanju postojeće pješačke staze, te montaža nove.” – rekla nam je Pajić.

regulacija novi most 5 regulacija novi most 3 regulacija novi most 2

najčitanije