Nova pročelja u centru grada

imp

U sklopu projekta obnove fasada u središtu grada Siska do sada je dovršena obnova pročelja u ulicama Antuna i Stjepana Radića 46, Antuna i Stjepana Radića 31, Antuna i Stjepana Radića 50, Kralja Tomislava 18, Franje Lovrića 14 i Frankopanska 5. Osim ovih dovršenih, fasade se uređuju na još nekim lokacijama u centru grada.

fasade 6 fasade 5 fasade 4 fasade 3 fasade 1
Grad Sisak sufinancira održavanje pročelja na području središta grada, odnosno sufinancira 50 posto vrijednosti radova na uličnom pročelju, 30 posto na bočnom pročelju i 15 posto na dvorišnom.

najčitanije