Nova akcija tretiranja komaraca

imp

U četvrtak, 10. rujna od 8 sati provest će se akcija larvicidnog suzbijanja komaraca na području grada Siska i okolnih naselja.
Larvicidnim tretmanom komaraca suzbijaju se ličinke komaraca (larve) u vodama stajačicama, koje su tipična mjesta za njihov daljnji razvoj do odraslog oblika (adulta), te se na taj način sprječava pojava nove generacije odraslih jedinki i sama brojnost insekata.

najčitanije