„Noć 100 večera“ za Udrugu sv. Agata

imp

Rotary Sveta Agata Glina 3

Rotary klub Sisak održao je još jednu tradicionalnu akciju „Noć 100 večera“.

 

Rotary Sveta Agata Glina 6

 

Kao i svaka do sada, večer je bila posvećena skupljanju sredstava za plemenitu svrhu, svečanoj predaji mandata novoj predsjednici te ugodnoj atmosferi rotarijanskog druženja.

 

Rotary Sveta Agata Glina 2

 

Ovogodišnji cilj bio je prikupiti sredstva za rad udruge sv. Agata Glina, koja kontinuirano brine za onkološke pacijentice s ruralnog područja Banovine.
Žene s tog područja, kako bi primile kemoterapiju, moraju dnevno prelaziti i do 200 km dnevno što je ozbiljan logistički i financijski izazov pa su članova Rotary kluba odlučili sva prikupljena sredstva namijeniti pokrivanju troškova transporta, prvenstveno goriva.

 

Rotary Sveta Agata Glina 1

 

„Jednako bitno je skrenuti pozornost kako na udrugu, tako i na ozbiljne probleme s kojima se susreću u svojoj borbi za dostojanstvenu zdravstvenu zaštitu žena.“, kažu u Rotary klubu Sisak.

 

Rotary Sveta Agata Glina 4

 

Posebnu zahvalu i zasluženo priznanje od dr. med. Sanja Štingl- Vlašić, predsjednice udruge sv. Agata dobila je gospođa Živanka Kapša, koja požrtvovno vozi onkološke pacijentice do najbliže klinike u Zagrebu i bez koje je rada udruge znatno otežan.

 

Večera, koja je označila i kraj rotarijanske godine i početak nove (1.srpnja), bila je prilika za tradicionalnu primopredaju lanca i dužnosti novoj predsjednici kluba Lani Vanić.

 

Rotary Sveta Agata Glina 5

 

Foto – FB Rotary klub Sisak

najčitanije