Nema tko graditi POS-ove stanove u Sisku

imp

Grad Sisak uključio se prije dvije godine u Program društveno poticane stanogradnje putem kojega će se u Lonjskoj ulici na Zelenom brijegu graditi dvije stambene zgrade s ukupno 30 stanova.
Nakon Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za POS-ove stanove utvrđena je i konačna lista reda prvenstva, pa će zahvaljujući programu društveno poticane stanogradnje 30 mladih obitelji riješiti svoje stambeno pitanje.

 

No prva lopata za nove zgrade još će pričekati, kažu nam u APN-u, jer se na natječaj za izvođača radova nitko se nije javio.
„APN je u suradnji s Gradom Siskom pokrenuo postupak javnog nadmetanja za izvođača radova na izgradnji 2 višestambene građevine za Program društveno poticane stanogradnje koji je, uslijed činjenice nepristizanja nijedne ponude, u rujnu 2022. godine poništen.
U narednom periodu, APN će u suradnji s Gradom Siskom donijeti odluku o pokretanju novog postupka javnog nadmetanja.“, tako su nam odgovorili iz APN-a na naše pitanje o početku gradnje stanova.

 

Dodajmo kako je na posljednjoj sjednici sisačkog Gradskog vijeća donesena odluka da će se, u svrhu postizanja što povoljnije cijene stanova u POS-ovim zgradama, koje će se graditi na Zelenom brijegu, Grad Sisak odreći potraživanja za komunalni doprinos u iznosu od 367 tisuća kuna.

 

Također Grad će snositi trošak vodnog doprinosa za obje buduće zgrade, platiti će i trošak priključenja zgrada na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, izvođenje priključka na plinski distribucijski sustav te trošak priključka na javnu vodoopskrbu i odvodnju.

 

 

Foto – Grad Ivanić – Grad

najčitanije