Natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva u 2021.godini

imp

Na web stranici Grada Siska objavljen je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva u 2021.godini.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 305 tisuća kuna, a udruge mogu prijaviti projekte/programe iz sljdećih područja:
– razvoj civilnog društva
– rad s djecom, aktivnosti mladih i za mlade
– promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projekt/programu je 1000 kuna, a najveći iznos je 50 000 kuna.
Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je do 25. siječnja 2021. godine

Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim internetskim stranicama Grada Siska i na porti u sjedištu Grada Siska.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Grada Siska) na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Rimska 26, 44000 Sisak, uz napomenu „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva u 2021. godini”.

najčitanije