Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.

imp

251020211635196951.jpeg

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. redovitim studentima visokih učilišta u RH.

Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:
E – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima slabijega socio-ekonomskoga statusa;

D-1 – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata;

P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
• hrvatski državljani (podatak o državljanstvu Ministarstvo preuzima iz službene evidencije nadležnog tijela), državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije ili osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti;
• osobe koje imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.

Bodovanje i posebni uvjeti za dodjelu državnih stipendija mogu se pronaći na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4603

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2021. do lipnja 2022.

Rok za podnošenje prijava: 3.11.2021. u 12:00 sati. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva.

najčitanije