Nastavlja se sanacija i obnova pročelja

imp

I u 2019.godni Grad Sisak nastavlja sa sufinanciranjem obnove i sanacije pročelja zgrada u gradu Sisku.
Vlasnicima zgrada nadoknadit će se troškovi izrade projektne dokumentacije izrađene od ovlaštene osobe, a to uključuje troškovnik, glavni projekt i konzervatorsko-restauratorski elaborat.
Grad Sisak sufinancirat će u ovoj godini izvođenje radova na održavanju pročelja prema dokumentaciji i to 50% za ulično pročelje, 30% za bočno pročelje i 15 % iznosa za dvorišno pročelje.
Sveukupan iznos sufinanciranja pojedine prijave može iznositi maksimalno 80 tisuća kuna. Ostatak do pune vrijednosti financirat će vlasnici/suvlasnici/upravitelji.
Grad Sisak sufinancirat će održavanje pročelja zgrada sukladno proračunskim sredstvima kojima raspolaže, odnosno do iskorištenja istih. Prijave na javni poziv podnose se pisanim putem do 15.siječnja 2019.godine.
Više informacija možete pronaći ovdje.

najčitanije