Nastavlja se deratizacija

imp

Gradska uprava obavještava o nastavku deratizacije na području grada Siska.
Operativni plan za razdoblje od 23. do 27.rujna:
23.rujna: Klobučak, Komarevo, Madžari, Letovanci, Suvoj, Novo Pračno
24.rujna: Komarevo, Greda, Sela
25.rujna: Greda, Sela, Stupno, Odra
26.rujna: Odra, Žabno, Staro Pračno, Drenčina
27.rujna: Žabno, Staro Pračno, Vurot
Mamci će se izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta u zato predviđene kutije tj. na način da su nedostupni za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje, ljude, a posebno djecu. Mamci izloženi u blizini domaćih životinja (parafinski) izlagat će se na način da su vezani žicom da ih štetni glodavci ne bi mogli prenijeti. Deratizacija će započeti u 8 sati i trajat će do 16 sati, a u slučaju lošeg vremena prenosi se na slijedeći radni dan bez oborina. Operativni plan je okvirni i podložan je promjenama u zavisnosti o vremenskim uvjetima – stoji u obavijesti o deratizaciji.

najčitanije