„Naš doprinos zajednici“

imp

261020211635278335.jpeg

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva objavia je rezultate Natječaja za građanske akcije „Naš doprinos zajednici“ raspisanog 15. travnja 2015. godine. Na natječaj su pristigle 54 prijave, a odobreno ih je 15 u ukupnom iznosu od 191.529,64 kn.

Građanske akcije su jednokratne akcije pokrenute od strane skupine građana koji na prepoznati problem u zajednici odgovaraju volonterskim radom u cilju poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici. Natječaj za građanske akcije Zaklada raspisuje temeljem Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u RH potpisanim s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i to za organizacije civilnog društva na području 5 županija: Istarska, Primorsko- goranska, Karlovačka, Sisačko- moslavačka i Krapinsko- zagorska županija.

Između 15 dobitnika potpore udrugama s najinovativnijim i najpotpunijim rješenjima problema u lokalnoj zajednici su i 3 udruge s područja naše županije. To su

Udruga most Perna sa akcijom „Obnova krova društvenog doma u Perni“ u iznosu od 12.970,00 kn

Udruga Jukinac sa akcijom „Lop(a)ta“ u iznosu od 13.000,00 kn

Novi svijet – udruga za djecu i mlade sa akcijom „MIKRO (malo idejno kreativno okupljalište)“ u iznosu od 13.000,00 kn

najčitanije