Napuštanjem sjednice Gradskog vijeća oporba srušila kvorum, sjednica prekinuta

imp

Odlaskom oporbenih vijećnika sisačkog Gradskog vijeća tijekom 3.točke dnevnog reda koja se odnosila na izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Siska, srušen je kvorum i sjednica je prekinuta.

darko žak 1
Vijećnika HDZ-a Darka Žaka zanimalo je mijenja li se GUP radi Rijekatanka.
„Mi mislimo da je ovo mijenjanje GUP-a samo da bi se pogodovalo Rijekatanku i da mu Grad Sisak izda dozvolu jer ste se s njima dogovorili. U toj lakrdiji oko GUP-a nećemo sudjelovati. Vi sebi osigurajte kvorum za te vaše odluke, jer ćete vi biti odgovorni, svi koji dignete ruku. HDZ i klub vijećnika HDZ-a, HKS-a i HSLS-a u toj cirkusariji više neće sudjelovati i napuštamo sjednicu.“, rekao je vijećnik Žak.

kristina
Komentirajući odluku oporbenih vijećnika gradonačelnica Kristina Ikić Baniček je rekla: “Ovim izmjenama GUP-a stvara se jedan važan preduvjet da nam HDZ i Ministarstvo više ne mogu govoriti da se ne može novi Kupski most raditi. Naime, jedna čestica im je ostala sporna i s ovim izmjena GUP-a će se napraviti potrebno usklađenje Prostornog plana. Stoga možemo građanima sutra reći da svi koji danas izađu i ne glasaju za pokretanju ove procedure GUP-a, su protiv novog Kupskog mosta.“
Odlaskom oporbenih vijećnika sjednica je prekinuta a njen nastavak Ivana Cindrić, predsjednica Gradskog vijeća Grada Siska zakazala je za utorak, 17.rujna, u 10 sati.

vijeće 1
Na današnjoj sjednici donesena jedino Odluka o pretvaranju potraživanja Grada Siska s osnove plaćenih anuiteta po dugoročnim kreditima u kapitalne rezerve odnosno udjel u kapitalu trgovačkog društva Auto promet Sisak. Grad Sisak je izdao jamstva Auto prometu Sisak pri ugovaranju kredita u 2004. i 2006. godini za nabavu autobusa i uvođenje informatičkog sustava za prodaju autobusnih karata. Budući da Auto promet Sisak nije mogao otplaćivati dospjele anuitete, Grad Sisak je, kao jamac, podmirivao kreditne obveze. Ukupni iznos od 4,2 milijuna kuna koji Grad Sisak potražuje od Auto prometa bit će tako pretvoren u udjel u kapitalu ovog trgovačkog društva.

najčitanije