Napreduju radovi na novom pročistaču

pm

Intenzivirani su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska na desnoj savskoj obali, u neposrednoj blizini naselja Crnac. Radi se u dvije smjene, za sada je izvedeno 60 posto građevinskih radova i počelo se s ugradnjom opreme. Prema planu, pročistač bi trebao probno proraditi u drugoj polovici 2016. godine. Kada bude u funkciji, novi pročistač će osigurati čiste vode Kupe i Save, smanjiti rizik od poplava, a Grad Sisak će uz potporu Hrvatskih voda  kandidirati na europske fondove projekt izgradnje kanalizacijske mreže za sva naselja kako bi se podigla razina komunalnog standarda za sve stanovnike.

Također, napreduju radovi na ostalim gradilištima, koji su zajedno s novim pročišćivačem, dio Programa poročišćavanja otpadnih voda grada Siska, velike komunalne investicije vrijedne 32,7 milijuna eura, koja se većim dijelom financira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Izgrađeno je oko 50 posto kolektora Školska,  u tijeku su radovi na zaštiti građevinskih jama retencijskih bazena, dok će kolektor biti gotov početkom iduće godine. Uz postojeću crpnu stanicu Galdovo gradi se nova crpna stanica,  sve u sklopu crpno retencijskog kompleksa Galdovo Kaptolsko,  radovi bi trebali biti gotovi koncem ove godine.

Unutar sustava odvodnje naselja Zeleni brijeg završen je retencijsko rasteretni kolektor Odranska i podnešen je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole. Na retencijsko rasteretnom kolektoru Zeleni brijeg završeni su građevinski radovi i u tijeku su pripreme za tehnički pregled, kao i na spojnom kolektoru sustava odvodnje naselja Zeleni brijeg s kolektorom Lađarska. Završeni su i svi građevinski radovi i u tijeku je priprema za tehnički pregled za rekonstruiranu crpnu stanicu Odranski most.

najčitanije