Namjenske kartice za zelene U2 i žute PN2

imp

Jedna od mjera koju je Grad uveo kao pomoć stradalima nakon razornog potresa je i namjenska građevinska kartica.
Pravo na namjensku karticu u vrijednosti od 2.000,00 kn imaju građani čije kuće imaju žutu oznaku uporabljivosti PN2 (privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije). Pravo na namjensku karticu u vrijednosti 1.000,00 kn imaju građani čije kuće i stanovi imaju zelenu oznaku uporabljivosti U2 – uporabljivo s preporukom (osim u slučaju ostvarivanja prava na refundaciju sredstava temeljem ispostavljenih računa).

Pomoću te namjenske kartice moći će se kupovati građevinski i drugi materijal za otklanjanje šteta prouzročenih potresom.
Prijaviti se možete klikom na prijava ili na Gradskoj blagajni na gradskoj tržnici Kontroba. Građani koji osobno podnose obrasce za ostvarivanje prava na namjensku karticu OTP banke neka sa sobom ponesu osobne iskaznice svih ukućana.

Namjenska kartica moći će se iskoristiti u navedenim iznosima u trgovinama građevinskog materijala DIR Rubinić (Marijana Celjaka 86), Exco Sisak (Obrtnička ulica 66), Sandra-prom (Novoselska 123), BIT promet (Obrtnička ulica, Sisak) i Pevex (Zagrebačka ulica 47).

najčitanije