Nagrade Grada Siska

ibb

261020211635272678.jpeg

Grad Sisak danas je objavio Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska, a svi oni koji žele predložiti pojedince i pravne osobe za nagrade Grada Siska mogu to učiniti zaključno s danom 20. veljače 2016. godine. Nagrada Grada Siska dodjeljuje se za životno djelo i kao godišnja nagrada, a može se dodijeliti i posthumno. Pohvale se dodjeljuju pojedincima i pravnim osobama za osobite rezultate u njihovom djelovanju dok se zahvalnice dodjeljuju za osobiti doprinos aktivnostima koje pokreće Grad Sisak, a od zajedničkog su interesa za Grad Sisak i građane.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može podnijeti Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica i zamjenici gradonačelnice, politička stranka, udruga i grupa građana i pojedinci.
Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predložene osobe ili naziv pravne osobe te za koje javno priznanje se predlaže kao i područje za koje se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Siska.
Prijedlog uz ostalo sadrži osnovne podatke o kandidatu i obrazloženje prijedloga, a predlagatelj može uz prijedlog dostaviti i mišljenja drugih sredina, odnosno tijela i pojedinaca te članke iz novina i literature, odnosno stručnih i znanstvenih analiza i sl.

Prijedlog se u pismenom obliku podnosi Odboru za javna priznanja na adresu Grad Sisak, Gradsko vijeće Grada, Odbor za javna priznanja, Rimska ulica 26, 44000 SISAK
u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Siska- ne otvaraj“.

Prijedlozi se mogu podnijeti i osobno radnim danom od ponedjeljka do petka, od 8 sati do 16 sati u pisarnici Grada Siska u Rimskoj ulici 26 u Sisku.
Nepotpuni prijedlozi ili prijedlozi podnijeti nakon isteka roka se neće razmatrati.
Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Siska u povodu Dana grada.

najčitanije