Nacionalni dan invalida rada

imp

Nacionalni dan invalida rada obilježili su članovi Udruge invalida rada Grada Siska. Na gradskoj tržnici dijelili su crvene ruže u znak promoviranja prava osoba s invaliditetom i podizanja razine svijesti o problemima, pravima i interesima invalida rada.
Ovogodišnji moto Nacionalnog dana invalida rada je “SPRIJEČIMO NASTANAK INVALIDITETA”, a osmišljen je sukladno novom Zakonu o zaštiti na radu.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji se obrađuju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u okviru Registra osoba s invaliditetom, broj korisnika invalidskih mirovina i naknada s naslova ozljede na radu i profesionalne bolesti ima približno 320 tisuća.

Sisačka Udruga invalida rada trenutno okuplja više od 600 članova. Osim druženja i razmjene iskustava, Udruga invalida rada za svoje članove predstavlja pouzdan izvor relevantnih informacija, a omogućuje im i besplatnu pravnu pomoć.

najčitanije