Na žalost Tajno sklonište za žene Centra Adela uvijek je puno

imp

261020211635282154.jpeg

Međunarodni dan žena na sisačkoj tržnici obilježio je i Centar za žene Adela. Osnovan je 2003.godine s ciljem ekonomskog osnaživanja žena kai i pružanja pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja.
Od samog osnutka Centra za žene Adela, otvoreno je savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja. Od veljače 2006. otvoren je SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja, koji radi 24 sata dnevno. Do otvaranja Tajnog skloništa, 1. srpnja 2008. godine žene žrtve obiteljskog nasilja kojima je bio ugrožen život nisu bili u mogućnosti potpuno zaštiti.
A danas je kroz Tajno sklonište , kapaciteta 20 osoba, prošlo preko 300 osoba ( žena i djece). Broj nasilja nad ženama ali i obiteljskog nasilaj je u porastu ” Iz godine u godinu brojek su sve veće, pogotovo se javljaju na naš SOS telefon i dolaze u naše ssavjetovalište gdje zlostavljane žene dolaze po pravnu i psihosocijalnu podršku. Mi smo jedina Udruga koja se bavi tom vrstom posla. Iako nekakve policijske statistike pokazuju da je broj prijavljenih kaznenih djela sve manji kod nas se sve više žena traži pomoć. ” – kazala je Marijanka Kovačević, predsjednica Centar za žene Adela, dodajući kako je žalosno što uopće postoji potreba za ovom vrstom pomoći.

Naše društvo trebalo bi što više raditi na prevenciji nasilja nad ženama, koja bi se kažu stručnjaci terbala provoditi još u vrtiću i na taj način doprinijeti izgradnji kulture nenasilnog života. Umjesto toga danas imamo društvo napominju stručnjaci koje još uvijek nije dovoljno svejsno nasilja nad ženama. A njega je sve više i više, osobito seksualnog i psihiloškog, koje nije lako dokazati.
Statistika je po pitanju zlostavljanaj žena neumoljiva, Brojke govore kako je u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj od strane nasilnog partnera ubijeno 300 žena. Iako je godišnje prijavljeno oko stotinjak silovanja, realna brojka silovanih žena na godinu u Hrvatskoj iznosi oko 2000 žena. Žene u prosjeku ostanu i do 10 godina sa nasilnikom prije nego se ohrabre ostaviti ga.

najčitanije