Na današnji dan je 536 zahtjeva za stambene kontejnere/kućice

mradenovic

Na području grada Siska trenutno se nalazi 138 objekata za privremeni smještaj. Riječ je o 86 kontejnera i 52 kućice. 57 objekata je isporučeno ljudima direktno na njihovu adresu (obiteljske kuće koje imaju dvorište), a ostatak objekata je raspoređen na 6 lokacija kontejnerskih naselja koje je Grad uredio. Naselja se nalaze na dvije lokacije u Fistrovićevoj – kod Spara i  kod Prvče,zatim  kod Segeste, u Lonjskoj ulici te na dvije lokacije u Komunalnoj zoni.

U pripremi je još jedna lokacija u Fistrovićevoj, a iz dvorana su proteklih dana ljudi smještani u privremene objekte i sobe privatnih iznajmljivača te će sve dvorane do petka biti ispražnjene i spremne za školsku uporabu. Ukupno je do danas kroz sve ove mjere  (naselja, dostava doma, unajmljeni stanovi i sobe) smješteno 525 ljudi.

najčitanije