MOST: ''Javno ističemo osnove za razgovor s potencijalnim partnerima u Gradskom vijeću''

ibb

261020211635254374.jpeg

MOST nezavisnih lista jedina je politička opcija koja je uz koalicije okupljene oko HDZ-a i SDP-a uspjela ući u Gradsko vijeće, dobivši dva vijećnička mjesta. Obzirom na tijesnu raspodjelu između dviju velikih koalicija – 12 vijećnika za SDP-ovu i 11 vijećnika za HDZ-ovu koaliciju, od kada su objavljeni službeni rezultati izbora, javnost i mediji kalkuliraju o vijećničkoj većini odnosno o tome kome će se prikloniti dvoje MOST-ovih predstavnika.

Stoga se MOST odlučio izjasniti javnim priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti:

”Dragi sugrađani,

drugi krug izbora je završio. Sisak je izabrao gradonačelnicu.

Prigoda je ovo da, u ime MOST-a nezavisnih lista Sisak, izabranoj Gradonačelnici čestitamo i poželimo joj uspješan i učinkovit rad u narednom mandatu, na korist i zadovoljstvo svih građana grada Siska.

Budući da u Gradskom vijeću grada Siska nijedna stranka ni koalicija, nema potrebnu većinu za konstituiranje i rad Gradskog vijeća, biti će potrebno razgovarati sa svim izabranim gradskim vijećnicima kako bi sustav mogao funkcionirati. MOST NL Sisak sudjelovat će u razgovorima sa svim zainteresiranim stranama kako bi osigurao da Grad i Gradsko vijeće funkcioniraju na dobrobit grada i njegovih stanovnika.

Stoga, na javan i transparentan način ističemo polazne osnove za razgovor s potencijalnim partnerima u Gradskom vijeću:

Polazna osnova za razgovor s partnerima u Gradskom vijeću

  1. STOP KLIJENTELIZMU I POLITIČKOJ PODOBNOSTI

–              Izbor članova nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu Grada i upravnih vijeća gradskih ustanova na temelju znanja i sposobnosti, a ne političke podobnosti

–              Osiguranje proporcionalne zastupljenosti (sukladno rezultatima izbora) u nadzornim odborima trgovačkih društava i upravnim vijećima ustanova (u prijelaznom razdoblju do spajanja trgovačkih društava i ustanova)

–              Izbor direktora i ravnatelja trgovačkih društava i ustanova na „stvarnim“ natječajima uz prezentaciju kratkoročnih i srednjoročnih programa

  1. RACIONALIZACIJA U SUSTAVU GRADSKIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

–              Objedinjavanje trgovačkih društava u vlasništvu Grada (potpuno ili djelomično) u cilju racionalizacije poslovanja i boljih poslovnih rezultata uz prethodno napravljen Plan preraspodjele i zbrinjavanja zaposlenika (analiza postojećeg stanja, analiza potencijala sustava, prijedlog organizacijske optimalizacije, terminski plan aktivnosti potrebnih za realizaciju novog organizacijskog oblika)

–              rok za izradu plana 6 mjeseci (na temelju odluke gradonačelnice)

  1. RACIONALIZACIJA U SUSTAVU GRADSKIH USTANOVA

–              Objedinjavanje administrativnih i tehničkih službi ustanova u cilju racionalizacije i omogućavanja ostvarenja programskih aktivnosti svim ustanovama podjednako

–              Rok za izradu plana 6 mjeseci

  1. USPOSTAVA UREDA ZA POTPORU GOSPODARSTVENICIMA U OKVIRU UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

–              „One stop shop“ za postojeće i sve nove gospodarstvenike (investitori, zainteresirani pojedinici i sl.)

–              Nema novog zapošljavanja (iz postojeće strukture zaposlenih stvoriti tim za pružanje svih savjetodavnih, administrativnih i sl. usluga koje su u okviru onog što grad može učiniti za gospodarstvenike u okviru svojih zakonskih ovlasti, ali i gdje može pomoći u suradnji sa ostalim institucijama … npr. tim treba pravnika, ekonomista, i sl. koji bi se bavio isključivo gospodarskim temama i bio u toku sa pozitivnim pravnim propisima)

–              Izrada Plana mjera za poticanje investitora i ulagača u Grad Sisak

–              Izrada plana promoviranja (terminski plan za ove mjere) u medijima i na javnim skupovima (sajmovi, poslovni skupovi i dr.)

–              Rok 3-6 mjeseci

  1. STAVLJANJE U FUNKCIJU I RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA U GOSPODARSKOJ ZONI „SISAK JUG“

–              Obzirom na iznimni gospodarski potencijal Gospodarske zone „Sisak jug“ u najkraćem mogućem roku, u suradnji s državnim institucijama i tvrtkama i svim ostalim zainteresiranim subjektima, stvoriti sve imovinsko-pravne pretpostavke za nesmetano gradsko upravljanje ovom perspektivnom zonom i otvaranje prostora novim ulagačima i rješavanje statusa postojećih

–              Rok za početak rješavanja 6 mjeseci

  1. NOVI GRADSKI MOST NA KUPI

–              Pokretanje incijative izgradnje novog mosta – primjer ključne građevine za grad na 3 rijeke, rastegnute konfiguracije  sjever – jug, koja je ključna za pravilno prometno reguliranje grada, prometnu povezanost, kvalitetu života, cijene nekretnina i sl.

–              Otvaranje široke javne rasprave o ovom pitanju na svim nivoima

–              Postizanje konsenzusa svih političkih stranaka u gradu o potrebi izgradnje

–              Sve pretpostavke za izgradnju nalaze se u GUP-u, projektna dokumentacija već je izrađena, prethodni istražni radovi i podloge već su izrađene (potrebna revizija postojeće dokumentacije)

–              Rok za pokretanje inicijative (javne rasprave) 3 – 6 mjeseci

Pretpostavka ove Polazne osnove za razgovor s potencijalnim partnerima je razvoj i dobrobit grada i njegovih stanovnika, a ne uvjetovanje političkih ili bilo kakvih drugih benificija i sinekura.

Želimo čuti od potencijalnih partnera što od svojih programa i obećanja zaista misle provesti i na koji način. Smatramo da su naše polazne osnove za razgovor jasne i provedive i što je najvažnije u službi grada i njegovih stanovnika, a to nam je svima obveza i prioritet.”

– stoji u priopćenju MOST-a nezavisnih lista