Mobilno reciklažno dvorište za početak kod bazena

st

Projekt mobilnog reciklažnog dvorišta, započet još prošle godine, zaživio na svojoj prvoj lokaciji – kod sisačkog bazena. Radi se o mobilnoj jedinici koja će svaka dva tjedna biti postavljena na drugu lokaciju na području Siska i prigradskih naselja i koja će služiti za odlaganje 11 frakcija otpada – uz papir, staklo, plastiku, tekstil i metal, reciklažno dvorište služit će i za odlaganje opasnog otpada poput baterija, lijekova, ambalaže onečišćene opasnim otpadom i slično.

‘Omogućili smo građanima da u blizini mjesta stanovanja odlažu otpad za kojeg možda ni ne znaju kud s njim. Pozivamo građane da otpad predviđen za to odlažu u mobilno reciklažno dvorište, no ako je prvelik ne bi ga trebali ostavljati uz jedinicu, već ga odvesti na odlagalište’, rekla je Sandra Divjakinja, direktorica Gospodarenja otpadom Sisak.

Mobilno reciklažno dvorište još je jedan korak prema održivom i učinkovitom sustavu upravljanja otpadom u Sisku, rekla je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

‘Priprema se dokumentacija za raspisivanje natječaja za odabir izvođača za ‘fiksno’ reciklažno dvorište u Ulici kralja Zvonimira i koje će bitno unaprijediti sustav odlaganja otpadom u gradu Sisku.’
Projekt vrijedan 262.000 kuna financirao je u iznosu od 60% Grad Sisak, a u iznosu 40% Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Sve informacije o lokaciji na kojoj se reciklažno dvorište nalazi mogu se dobiti na besplatnom telefonu 0800 200 214 ili na službenim stranicama GOS-a.

najčitanije