Medijskom pismenošću do primarne prevencije vršnjačkog nasilja

imp

261020211635230094.png

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ provodi projekt Medijskom pismenošću do primarne prevencije vršnjačkog nasilja kojim žele dati doprinos smanjenju raznih pojavnih oblika vršnjačkog nasilja među djecom odnosnom učenicima razredne nastavi (niži razredi osnovne škole) putem jačanja i razvijanja medijske pismenosti, učenja odgovornog korištenja medija, učenja i razvijanja kritičkog promišljanja i vrednovanja medijskih sadržaja – primjenom edukativnih predavanja, tematskih radionica i razgovaraonica – uz uporabu vođenog čitanja i likovne ekspresije (art pristup), edukacijskih materijala, te radijskih emisija i prikaza na informativnim portalima.
Učenike žele podučiti toleranciji, mirnom rješavanju sukoba, kritičkom mišljenju, odgovornom korištenju medija, te zdravim oblicima korištenja informacija i medijskih sadržaja.
„Medijsku pismenost kao razvoj pojedinačnih i društvenih znanja i vještina potrebno je razvijati i primjenjivati od početka života, jer posljedice propuštanja činjenja navedenog imaju višestruke, složene i dugoročne posljedice koje se mogu manifestirati u svim kasnijim fazama života.
Očekujemo da će sve projektne aktivnosti pozitivno se reflektirati na smanjenje svih pojavnih oblika nasilja među djecom, da će djeca usvojiti znanja odgovornog korištenja društvenih mreža i komunikacijskih aplikacija, medija i medisjkih sadržaja, što bi zasigurno pozitivno utjecalo na razvoj kritičkog promišljanja i vrednovanja medijskih sadržaja, razvoj vještina mirnog rješavanja sukoba, te da će biti tolerantnija prema različitima – kako u sadašanjoj poziciji djeteta tako i u mladenaštvu i odrasloj dobi.“, kaže nam dr. sc. Daša Poredoš Lavor iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.
Više o projektu možete doznati na webu GI „Moj grad Sisak“

najčitanije