Matični ured Sisak počeo s radom

imp

Informacije o radu Matičnih ureda:

Matični ured Sisak
Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 (lokacija kod gradske tržnice)
Matica rođenih – soba 7
Tel. 044 500-037 i 044 500-038
Matica vjenčanih i Knjiga državljana – soba 5
Tel. 044 500-043
Matica umrlih – soba 5
Tel. 044 500-044

Matični ured Sunja
Sunja, Trg kralja Tomislava 3
Tel. 044 833-009
– u Matičnom uredu Sunja je uredovni dan petkom od 7,30 do 15,30 sati, a za ostale dane u tjednu obratiti se u Matični ured Sisak, soba 5

Matični ured Kutina
Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel 044 044 500-111

Matični ured Popovača
Popovača, Trg grofa Erdödyja 9
Tel. 044 500-119

Matični ured Novska
Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-130

Matični ured Petrinja
Petrinja, Ivana Gundulića 2
(trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 044 500-037 i 044 500-038, 044 500-043, 044 500-044 ili u druge Matične urede)

Matični ured Hrvatska Kostajnica
Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
Tel. 044 500-143

Matični ured Dvor
Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
Tel. 044 500-149

Matični ured Glina
Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3
(trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 044 500-037 i 044 500-038, 044 500-043, 044 500-044 ili u druge Matične urede)

Matični ured Topusko
Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1
Tel. 044 500-179

Matični ured Gvozd
Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6
Tel. 044 881-015

najčitanije