Kupa dobra za piće

imp

Siščani piju dobru vodu, pokazuju tu podaci koji su nam stigli iz Vodoopskrbe Kupa o kvaliteti vode za prošlu 2016. godinu.
U izvješću stoji da je Odjel kontrole kvalitete vode u prošloj godini obradio 3124 uzoraka. Od toga je 336 uzoraka površinske vode rijeke Kupe, 903 poluprerađene vode, te 1885 uzoraka prerađene vode.

“U periodu od 01. srpnja 2016. do 15. kolovoza 2016. god. analizirano je 41 uzoraka iz vodospreme Sv. Trojstvo i 39 uzoraka na mjernom mjestu Ivajak od čega 40 uzorka NE UDOVOLJAVA Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 53/13 i 64/15) i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 125/13, br.141/13 i 128/15). Neispravni uzorci su imali vrijednost parametra temperatura iznad maksimalno dozvoljene vrijednosti 25°C, u rasponu od 25,2°C do maksimalno 27,2°C. Obzirom na mikrobiološke parametre svi uzorci su bili zdravstveno ispravni.

U periodu od 01. i 02.08.2016. kada je temperatura vode u vodospremi prešla 27°C obavijestili smo potrošače putem web stranice te pojačali uzorkovanje na mikrobiološke parametre. Obzirom na mikrobiološke parametre svi uzorci su bili zdravstveno ispravni.

Vodoopskrba Kupa d.o.o. vodu koju prerađuje u postrojenju u Novom Selištu zahvaća iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe te u ljetnim mjesecima zbog visokih temeperatura zraka dolazi do zagrijavanja naše sirovine. Temperatura je parametar koji nema utjecaj na zdravlje ljudi, ali otežava proces obrade vode i održavanje zdravstvene ispravnosti obzirom na mikrobiološke parametre.
U Stručnom mišljenju nadležne institucije (Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju) o odstupanju indikatorskog parametra temperatura, Klasa 541-02/12-04/16, Ur.Br. 534-09-1-1-3-/2-13-3 od 4. studenog 2013.g. koje smo zaprimili 18. studenog 2013.g. navedeno je da povećanje temperature vode za ljudsku potrošnju iznad MDK vrijednosti u trajanju 5 – 10 najtoplijih dana u godini nema utjecaja na ljudsko zdravlje. Također je navedeno da Vodoopskrba Kupa d.o.o. u slučaju odstupanja parametra temperatura od nekoliko (27-29°C) stupnjeva od MDK o istom obavijesti potrošače putem sredstava javnog informiranja i pojača uzorkovanje uzoraka na mikrobiološke parametre.

Rezultati ispitivanja Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za potrebe Vodoopskrbe Kupa d.o.o. u 2016.god.
Prema Ugovoru o kontroli vode rijeke Kupe i Ugovoru o kontroli vode za ljudsku potrošnju Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije uzorkovao i obradio je 81 uzorak. Od toga je 25 uzoraka površinske vode rijeke Kupe i 56 uzorka prerađene vode.
Prema dobivenim podacima možemo zaključiti da se pročišćavanje vode rijeke Kupe uspješno provodi, te se distributerima isporučuje zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju.“ – stoji u izvješću Vodoopskrbe Kupa o Rezultatima ispitivanja Odjela kvalitete vode i Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu kojeg je izradila voditeljica Odjela Sanja Sklepić Vukadinović.

najčitanije