Kroz projekt „Caritasovi paketi radosti II“ podijeljeno više od 9 tisuća paketa hrane

imp

251020211635196962.jpeg

Projekt Caritasa Sisačke biskupije „Caritasovi paketi radosti II“ uspješno je priveden kraju. Cilj projekta bio je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na području cijele biskupije pružanjem nefinancijske pomoći podjelom paketa hrane, higijenskih potrepština i kućanskog tekstila, te doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

img_paketiradosti (5) img_paketiradosti (4)

Tijekom proteklih godinu dana projektom je ukupno podijeljeno 9 092 paketa hrane, 4 846 paketa higijenskih potrepština, 2423 paketa kućanskog tekstila za krajnje korisnike i 10 paketa hrane za potrebe pučke kuhinje, a pakete pomoći primilo ukupno 2800 osoba. Podjela paketa uspješno je realizirana zahvaljujući župnim Caritasima na području Sisačke biskupije, koji su s mrežom od preko 200 volontera dostavljali pomoć do domova osoba i obitelji u potrebi. Ovih dana izvršena je zadnja takva podjela paketa hrane za korisnike.

img_paketiradosti (3) img_paketiradosti (2)

Uz podjelu hrane i higijenskih potrepština održane su i radionice za korisnike na temu adekvatne pripreme obroka i ekonomičnog korištenja namirnica te osnovama financijske pismenosti. Održana su i dva predavanja na temu važnost odvajanja otpada i nadležnim zdravstvenim, socijalnim, administrativnim i obrazovnim službama. Za potrebe projekta kao tehnička pomoć nabavljeno je kombi vozilo kako bi se paketi mogli distribuirati do krajnjih korisnika.

img_paketiradosti (1) img_paketiradosti (1)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.158.921,78 kn financiranog u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) kroz poziv „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“.

najčitanije