Krička: 'Sisak je siguran od poplava'

st

Sisak ima dobar sustav obrane od poplava, ponajviše zahvaljujući dobroj suradnji Grada Sisak i Stožera za zaštitu i spašavanje sa službama, institucijama i mjesnim odborima, rekao je dogradonačelnik i predsjednik Stožera, marko Krička.
‘Prije nekoliko tjedana smo imali veliki vodeni val zbog kiša, no u Sisku se nije ništa dogodilo jer sustav u Sisku dobro funkcionira.’
Grad i Stožer su, kaže, u stalnom kontaktu s mjestima koja su prva na udaru. Investicije koje se tiču poboljšanja nasipa su potrebne, no to je na Hrvatskim vodama.
‘Nadam se da će sve ozbiljne stvari koje reba odraditi, a to je proširenje nasipa i učvršćenje postojećih, Hrvatske vode napraviti u zadanom roku. Mi smo na rubu vremenskog trajanja nasipa, trometarsi imaju rok 25, petmetarski 50 godina’, kaže Krička.
Retencijska polja su, nastavlja još uvijek dovoljno prazna, a procjena je da mogu izdržati barem tri obilne kiše, obzirom da Odransko i Lonjsko polje nisu previše zapunjeni nakon jedne veće kiše koja je iza nas.

najčitanije