Kreditna linija za poduzetnike pogođene potresom

imp

Na posljednjoj sjednici sisačkog Gradskom vijeću donesen je i Program „Sisački poduzetnik/ca 2021.“ u koji je ugrađena posebna linija za poduzetnike namijenjena saniranju štete od potresa.
„Sisački poduzetnik ide dalje s tim da smo dodali jednu posebnu liniju s kojom želimo pomoći gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima koji su zbog potresa morali obustaviti svoje poslovanje i sada trebaju ili adaptirati prostor ili kupiti novu opremu ili možda unajmiti odnosno kupiti novi prostor. Dakle posebna linija u Sisačkom poduzetniku je za saniranje posljedica od potresa.“, pojasnila je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Programom „Sisački poduzetnik/ca 2021.“ želi se omogućiti gospodarskim subjektima jednostavniji, brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima za osnaženje poslovanja čime se olakšava opstojnost i širenje poslovanja gospodarskih subjekata i stvaranje novih radnih mjesta te bolje poduzetničke klime u Gradu Sisku.
Također, cilj Programa je i podizanje razine sudjelovanja žena u poslovnim i gospodarskim aktivnostima, osvajanje novih tržišta te poticanje inovativnih tehnoloških tvrtki.
Prednost pri dodjeli potpora imaju projekti proizvodne djelatnosti, projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta te projekti od posebnog značaja za gospodarski razvoj Grada Siska.

Korisnici kredita su mikro, mali i srednji poduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– posluju na području Grada Siska neovisno o registriranom sjedištu,
– na dan podnošenja Zahtjeva za kredit „Sisački poduzetnik/ca 2021.“ nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku,
– nad kojima nije otvoren stečajni postupak, predstečajni postupak ili postupak likvidacije,
– koji imaju minimalno troje (3) zaposlenih te da je od ukupnog broja zaposlenih minimalno 50 posto s prebivalištem u Sisku.
Dokazivanje prebivališta za svakog zaposlenog je JOPPD obrazac, koji tvrtka dostavlja s prijavom na natječaj.

Žena poduzetnik se odnosi na subjekt gospodarstva u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 50,1 posto kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice.

Namjena kredita je financiranje kupnje ili izgradnje gospodarskih objekata ili proširenje istih, financiranje kupnje opreme i financiranje trajnih obrtnih sredstava.
Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna.
Najviši iznos kredita za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata te ulaganje u opremu iznosi do 5.000.000,00 kuna.
Najviši iznos kredita za trajna obrtna sredstva iznosi do 1.000.000,00 kuna.
Sredstva za subvenciju kamate planirana su u Proračunu Grada Siska za 2021. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Više o programu Sisački poduzetnik možete pronaći ovdje.

najčitanije