Kreativni Sisak – Strategija kulturnog razvitka grada Siska 2017.-2022.

imp

Grad Sisak pokrenuo postupak izrade “Strategije kulturnog razvitka grada Siska 2017. – 2022.”. Radi toga otvorili su i društveni profil “Kreativni Sisak” putem kojega vas informiraju ali ujedno i pozivaju na aktivno uključivanje u procese i aktivnosti tijekom idućih mjeseci a sve kako bi se izradila Strategija.
Cilj ovog procesa je definirati turistički potencijal kulturnog razvitka grada Siska; kulturnu baštinu grada Siska; analizirati kulturne fenomene u civilnom društvu grada Siska; analizirati stanje kulturnih ustanova u vlasništvu Grada Siska, te definirati sinergijski potencijal institucionalnih i civilnih kulturnih sadržaja grada Siska.

Svi prijedlozi, sugestije i komenatri su dobrodošli – facebook profil je Kreativni Sisak

najčitanije