Komarci baj baj.........

imp

261020211635278514.jpeg

Djelatnici zagrebačke tvrtke ID 90 će larvicidno i adulticidno suzbijati komarce u četvrtak, 18. lipnja po sljedećem rasporedu:

– od 8 sati na području grada Siska i naselja Staro Budaševo, Topolovac, Novo Selo Palanječko, Prelošćica, Čigoć, Mužilovčica, Malo Budaševo, Žabno, Vurot, Stara Drenčina, Stupno, Greda, Tišinska cesta

– od 19 sati na području Siska, Galdovo, Budaševo, Topolovac, Hrastelnica, Stari grad, Tomićev put, Vurot, Greda, Jazvenik, Sela, Stara Drečina, Žabno, Stupno.

U petak, 19. lipnja suzbijat će se komarci od 5 i 19 sati na području grada Siska, u Naselju, Podjarku, Zibelu, šumici Viktorovac, Capragu, Capraškim Poljanama, drugom sektoru, Crncu, na obali Kupe, Zelenom brijegu.

Mole se pčelari da sklone košnice i pčele jer su sredstva koja će se korisiti štetna za pčele.

najčitanije