Ključne zgrade sisačke bolnice vraćaju se u funkciju

imp

Ključne zgrade ginekologije, kirurgije, oftalmologije, dijalize i poliklinike Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak vraćaju se nakon pozitivnih preliminarnih procjena oštećenja stanja zgrada u funkciju, izvijestio je u ponedjeljak ravnatelj bolnice Tomislav Dujmenović.
Istaknuo je da će bolnica kontinuirano i odgovorno osiguravati zdravstvenu skrb građanima.
“Učinkovitim angažmanom naših djelatnika brzo smo uspostavili internističku, kiruršku, infektološku, pedijatrijsku, neurološku i ginekološku osnovnu službu za prijem hitnih stanja svih dobnih skupina”, rekao je dr. Dujmenović dodajući da će se opservacija te produljen nadzor pacijenata u bolnici obavljati u bolničkim šatorima s adekvatnom medicinskom opremom, grijanjem i ventilacijom. Bit će dostupne usluge laboratorija, dijalize te radiologije, a osigurana je i dovoljna količina lijekova za sva zdravstvena stanja u bolničkoj ljekarni.
U suradnji s lokalnim domom za starije organizira se pripremanje bolničkih obroka, kao i obroka za zdravstvene djelatnike. Prethodnih dana obroci su bili pripremani u suradnji s lokalnim obrtnicima.
“Uprava bolnice aktivno radi i na ponovnoj uspostavi svih tehničkih službi. U smanjenom opsegu radit će ekonomska i pravna služba bolnice, no to neće utjecati na regularno poslovanje”, istaknuo je Dujmenović.
Pacijenti sa sumnjom na Covid-19 pregledavat će se u hitnoj infektološkoj ambulanti. Oni pacijenti kojima će biti nužna hospitalizacija smještat će se u zagrebačku KB Dubrava i u stacionar Arena Zagreb, dok će se pacijenti s lakšim stanjem upućivati na kućno liječenje.
Zgrada stare interne i upravna zgrada u Sisku te bolnički objekti u Petrinji pretrpjeli su teža oštećenja i trenutačno nisu sigurni za boravak zdravstvenih djelatnika i pacijenata.

najčitanije