Još jedno zaprašivanje komaraca

ibb

271020211635293011.jpeg

Na području grada i u prigradskim naseljima za četvrtak i petak najavljena je još jedna “runda” zaprašivanja komaraca.
Tretiranje će se obavljati sa zemlje, larvicidima tijekom cijelog dana, a adulticidima u večernjim satima, na lokacijama: Odra, Sela, Stupno, Stara Drenčina, Vurot, Staro Pračno, Jazvenik, Žabno, Greda, Budaševo, Topolovac, Novo Selo Palanječko, Hrastelnica, Palanjak, Galdovo i u gradskim kvartovima – Zeleni brijeg, Zibel, Centar, Stari grad, Caprag i Viktorovac.
Iz Škarde sanitarne zaštite d.o.o. napominju da su preparati koje koriste biorazgradivi i neznatno opasni za čovjeka i okoliš.