Javna rasprava o Komunalnoj zoni

ibb

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone  u Sisku započinje  15. siječnja, a završava 22. siječnja 2018. godine.
U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u prostorijama Gradske vijećnice Grada Siska, Sisak, Rimska ulica 26, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida bit će objavljen i na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr).

Čestica koja je u izvornom planu bila namijenjena izgradnji autobusnog kolodvora prenamijenjena je u česticu za izgradnju sadržaja javne i društvene namjene, uz izgradnju ”park & ride” parkirališta. Čestica koja je u izvornom planu namijenjena poslovno-komunalno-servisnim sadržajima prenamijenjena je u reciklažno dvorište, a  poslovno-komunalno-servisnu namjenu, što uključuje izgradnju prometnog terminala s autobusnim kolodvorom,  dobiva čestica koja je u izvornom planu bila namijenjena javnom parku.

komunalna-zona

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje o prijedlogu Plana 18. siječnja 2018. godine s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Sisak, Rimska ulica 26.

Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa  na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 25. siječnja 2018. godine predajom u pisarnicu Grada Siska ili poslati poštom na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Rimska 26, 44000 Sisak. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

najčitanije