Izbori za vijeća Mjesnih odbora i Gradskih četvrti u nedjelju 19.svibnja

imp

Gradsko vijeće Grada Siska je na 11. sjednici održanoj 17. travnja, donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska.
Za vijeća mjesnih odbora biraju se tri člana, osim za Vijeće Mjesnog odbora Budaševo u koje se bira pet članova. U vijeća gradskih četvrti bira se sedam članova.
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 19. svibnja 2019. godine.
Odluku o raspisivanju izbora te popis mjesnih odbora i gradskih četvrti možete pogledati ovdje

najčitanije