Informativne oznake za visokovrijedna stabla u Capragu

imp

Udruga Željezara je u suradnji s Gradom Siskom i prof. D. Adamovićem osmislila projekt označavanja visokovrijednih stabala u parku Jezerce i bližoj okolini u Sisak Capragu.
U realizaciji projekta sudjelovao je Komunalac Sisak izradom i postavljanjem tabli s natpisima, odnosno informacijama o stablu (njegov latinski naziv, hrvatski naziv, porodicu, vrstu, visinu, upotrebu i sl.).
Sistematikom (taksonomijom i klasifikacijom) stabala želja je bila ukazati na biološku raznolikost koja nas okružuje kao i pomoći svim zainteresiranim građanima da nauče nešto više o okolišu i stablima koja nas okružuju.
Odrađena je prva faza projekta u kojoj je označeno 15 visokovrijednih stabala a predviđa se i nastavak navedenog projekta.

stabla caprag 4 stabla caprag 3 stabla caprag 2

Foto – Komunalac Sisak

najčitanije