„Imami Srebrenice 1992-1995.“ – predstavljenje knjige u IKC Sisak

Imami Srebrenice Naslovna

U petak, 28. lipnja 2024. u kongresnoj dvorani Islamskog kulturnog centra u Sisku s početkom u 18:00 sati održat će se promocija knjige „Imami Srebrenice 1992.-1995. memorizacija kao zavjet i opomena” autora Alije-ef. Jusića, imama u Potočarima i glavnog imama u Srebrenici tijekom agresije na Srebrenicu.

 

Autor Alija-ef. Jusić je na osnovu sjećanja i zabilješki koje je sačuvao ponudio neke nove činjenice i informacije o vjerskom životu u Srebrenici tokom agresije ali po prvi put prezentirao biografiju 54 imama koji su boravili i djelovali u Srebrenici tijekom rata i agresije.

 

Imami Srebrenice

 

Među 54 imama koji su djelovali na području općine Srebrenice je i rahmetli Sadik-ef. Hasanović, otac muftije dr.Aziza Hasanovića i jedan od 27 imama šehida Srebrenice koji je ubijen.

 

 

Autor knjige Alija Jusić smatra da je knjiga važno svjedočenje i da treba ostati kao zavjet i opomena.

 

„Ja sam živi, autentični svjedok života, rada i svih drugih aktivnosti u Srebrenici od 1992. do 1995. godine. Vjerske aktivnosti odvijale su se prema prilikama u nametnutoj agresiji, ali ponosno i dostojanstveno, kako imama, tako i svih pripadnika islama, od najmlađih do najstarijih. Mislim da je ovo prva knjiga, gdje se na jednom mjestu govori na temu vjerskog života, rada imama, sveukupnoj organizaciji, stanju i rušenju džamija i ostalih objekata u vlasništvu Islamske zajednice u Srebrenici“, rekao je autor.

 

najčitanije