I u srpnju besplatna struja za stanovništvo čiji su objekti dobili žutu ili crvenu naljepnicu

imp

251020211635198545.jpeg

Na svojoj posljednjoj sjednici Vlada je usvojila prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade za električnu energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za srpanj 2021.

Odnosi se to na one koji su bili nastanjeni u stambenim objektima kojima je dodijeljena oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina:N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja; N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja; PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled i PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije, a koji su obilježeni istaknutom crvenom odnosno žutom naljepnicom, te koji se nalaze u zamjenskom smještaju na navedenom području odnosno krajnjim kupcima na privremenom smještaju u kontejnerima i kontejnerskim naseljima.

Otpis potraživanja vrijedi i za korisnike ili članove njihovih kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, a da žive na području Grada Petrinje; Grada Gline; Grada Siska; Grada Hrvatske Kostajnice; Općine Lekenik; Općine Sunja; Općine Donji Kukuruzari; Općine Majur; Općine Dvor; Općine Topusko; Općine Gvozd; Općine Jasenovac; Općine Hrvatska Dubica, Općine Martinska Ves, Općine Pokupsko i Općine Kravarsko.

najčitanije