HEP otpisuje dugove fizičkim osobama

imp

Odluku o donošenju mjera za pomoć blokiranima Vlada je donijela krajem lipnja, a zakon koji je stupio na snagu krajem srpnja ove godine podrazumijeva otpis dugova fizičkim osobama do 10.000 kuna glavnice, plus kamate. Riječ je o građanima koje su blokirali država te jedinice lokalne i područne samouprave ili pravne osobe koje su povezane s njima, poput HEP-a, HRT-a, HZZO-a i plinarskih društava.
Društva HEP grupe na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018), donijela su odluku o otpisu dugova fizičkim osobama do maksimalnog iznosa duga od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate.
Otpis dugova koje fizičke osobe imaju prema društvima HEP grupe:
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS),
HEP-ELEKTRA d.o.o.
HEP-Opskrba d.o.o
HEP-Toplinarstvo d.o.o. i
HEP-Plin d.o.o
provodit će se na temelju zahtjeva koje dužnici trebaju podnijeti najkasnije do 19. listopada 2018. prema uputi iz obavijesti objavljenima na web stranicama društava.

Informacije možete pronaći i ovdje 

najčitanije