Granik u novom ruhu

imp

261020211635277498.jpeg

Prva parna dizalica za istovar tereta s brodova, popularni Granik na sisačkoj Šetnici, postavljena je davne 1903. godine. Dok je bila u funkciji služila je za utovar i istovar tereta s brodova.
Kako bi i dalje nastavljala krasiti sisačku šetnicu, bila je potrebna obnova koja je ovih dana završena.
Tvrtka Metaling d.o.o. iz Siska, je prema narudžbi Grada Siska, obavila radove antikorozivne zaštite, te popravke i ličenje metalnih dijelova.

najčitanije