Gradsko vijeće jednoglasno protiv Rijekatanka

imp

Na današnjoj sjednici sisačkog Gradskog vijeća vijećnici su jednoglasno, s 22 glasa za prihvatili Zaključak o raspravi o obradi i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu Sisku.
Nakon rasprave u kojoj su uz vijećnike sudjelovali i predstavnici Građanske inicijative “Siščani ne žele biti smetliščani” vijeće je prihvatilo Zaključak kojeg je predložio predsjednik Kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista Predrag Sekulić u kojem između ostalog stoji “Gradsko vijeće Grada Siska protivi izdavanju dozvole za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom tvrtki Rijekatank d.o.o. Rijeka u Sisku, te izdavanju građevinske dozvole istoj tvrtci.”
Od Ministarstva zaštite okoliša i energetike će zatražiti poštivanje volje građana, koji su se već u nekoliko navrata suprotstavili projektu, a svoje su mišljenje izrazili i peticijom s 2600 potpisa.
Na sjednici su imali priliku govoriti u ime Građanske inicijative poduzetnici Mirjana Malogorski, Hrvoje Umiljenović, dr.sc. Stanko Uršić kji je govorio o Studiji utjecaja na okoliš te dr. Katarina Miškulin stanovnica Novog Pračna. “Ono što nas zabrinjava je što se navedena lokacija za izgradnju tog pogona nalazi 750 metara od škole, dječjeg i nogometnog igrališta. Mi smo vrlo uznemireni jer ne samo da je ugroženo naše zdravlje i zdravlje naše djece nego je problem i cesta kojom će prolaziti cisterne koja je jako loše izvedena i to predstavlja opasnost za mještane“, rekla je Miškulin.
Iako su podržali zaključak vijećnici HDZ-a su rekli kako se točke zaključka ne mogu provesti te kako je ovo dogovoreni politički igrokaz kojim se želi popraviti šteta nastala slučajem Rijekatank.

vijeće 2

Jednoglasno doneseni zaključak donosimo u cijelosti:
“I.
Gradsko vijeće Grada Siska protivi izdavanju dozvole za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom tvrtki Rijekatank d.o.o. Rijeka u Sisku, te izdavanju građevinske dozvole istoj tvrtci.”
II.
Gradsko vijeće Grada Siska daje punu podršku gradonačelnici u svrhu ispunjenja stavova iznesenih u točki I. ovog Zaključka.
III.
Gradsko vijeće traži od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da u okviru svojih zakonskih mogućnosti, u postupku procjene utjecaja na okoliš osigura poštivanje volje građana Grada
Siska koji su iskazali svoje protivljenje gore navedenom zahvatu u prostoru te da u okviru aktivnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda osigura praćenje kvalitete zraka na području Grada Siska.
IV.
Gradsko vijeće Grada Siska traži da se u Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Siska, te po potrebi u ostaloj prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Siska, uvrsti odredba kojom se zabranjuje gospodarenje opasnim otpadom na području proizvodnoposlovne zone Novo Pračno.
V.
Obvezuje se nadležni upravni odjel Grada Siska da kontinuirano zahtjeva od Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Sanitarne inspekcije nadzor tvrtki koje se bave gospodarenjem opasnim otpadom na području Grada Siska, kao i da postavi mjerne uređaje na području Grada Siska kako bi se na dnevnoj bazi mogla očitavati kakvoća zraka, vode i tla,a u svrhu što točnijih i pravovremenih informacija o potencijalnim zagađenjima i nepravilnostima.
VI.
Gradonačelnica će utemeljiti neovisno kontrolno tijelo za mjerenja iz točke V., o kakvoći zraka, vode i tla, koje će podnositi izvješće o istom, nadležnom upravnom odijelu Grada Siska svaki mjesec.
Gradonačelnica će podnositi izvješće Gradskom vijeću o mjerenjima iz stavka 1. ove točke, o kakvoći zraka, vode i tla na području Grada Siska, svakih 6 mjeseci.
Kontrolno tijelo biti će sastavljeno od vijećnika, stručnjaka iz područja gospodarenja otpadom i službenika nadležnog upravnog odjela Grada Siska, a formirat će se u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka.”

najčitanije