Gradsko sufinanciranje kastracije pasa i mačaka

mradenovic

Grad Sisak je u proračunu za ovu godinu osigurao sredstva u iznosu od 30.000,00 kn za sufinanciranje kastracije pasa i mačaka. Od početka ožujka do sad,  odobreno je 116 zahtjeva za sufinanciranje kastracije mačaka i 90 zahtjeva za kastraciju pasa. Do kraja utroška planiranih sredstava preostalo je još 3.000,00 kuna te se pozivaju svi zainteresirani da iskoriste raspoloživa sredstva do kraja.

Ugovori o sufinanciranju sklopljeni su s veterinarskim organizacijama koje imaju sjedište na području Grada Siska: ANIMA-VET d.o.o., Sela 198; MARIO-VETERINA d.o.o., Odra, I. lijevi pododvojak 12 te Veterinarskom stanicom Sisak, Zagrebačka ulica 45. Budući da je ovo prva godina provođenja ove mjere na području Grada Siska, radi kvalitetnijeg uvida u dinamiku provođenja mjere, vlasnici pasa i mačaka koji žele koristiti sufinanciranje Grada Siska za kastraciju svojih ljubimaca dužni su prije odlaska u odabranu veterinarsku organizaciju ispuniti Zahtjev za odobrenje sufinanciranja kastracije pasa i mačaka, koji će im ovjeriti nadležna služba Grada Siska. Vlasnici pasa i mačaka koji se odluče na korištenje ove mjere Grada Siska moraju uz ispunjeni zahtjev sa sobom ponijeti i osobnu iskaznicu kojom će dokazati da imaju prebivalište na području Grada Siska, a vlasnici pasa i dokument u kojem je vidljiv broj čipa njihovog ljubimca. Vlasnicima pasa i mačaka veterinarske organizacije će nakon provedenog zahvata umanjiti ukupni iznos računa za kastraciju za iznos koji sufinancira Grad Sisak. Kastracija se mora provesti u roku od 30 dana od dana ovjere odobrenja.

U nastavku donosimo iznose sufinanciranja:

Psi:

Kastracija ženke – 200, 00 kn

Kastracija mužjaka – 100, 00 kn

Mačke:

Kastracija ženke: – 100, 00 kn

Kastracija mužjaka – 50, 00 kn

Obrazac Zahtjeva za odobrenje kastracije pasa i mačaka dostupan je na poveznici te u pisarnici Grada Siska, Rimska 26.

foto: Grad Sisak

najčitanije