Gradsko sufinanciranje kastracije pasa i mačaka

mradenovic

Grad Sisak sufinancirat će u 2019.godini kastraciju pasa i mačaka u vlasništvu građana s prebivalištem na području Grada Siska. Ugovori o sufinanciranju sklopljeni su s veterinarskim organizacijama koje imaju sjedište na području Grada Siska: ANIMA-VET d.o.o., Sela 198; MARIO-VETERINA d.o.o., Odra, I. lijevi pododvojak 12 te Veterinarskom stanicom Sisak, Zagrebačka ulica 45. Budući da je ovo prva godina provođenja ove mjere na području Grada Siska, radi kvalitetnijeg uvida u dinamiku provođenja mjere, vlasnici pasa i mačaka koji žele koristiti sufinanciranje Grada Siska za kastraciju svojih ljubimaca dužni su prije odlaska u odabranu veterinarsku organizaciju ispuniti Zahtjev za odobrenje sufinanciranja kastracije pasa i mačaka, koji će im ovjeriti nadležna služba Grada Siska. Vlasnici pasa i mačaka koji se odluče na korištenje ove mjere Grada Siska moraju uz ispunjeni zahtjev sa sobom ponijeti i osobnu iskaznicu kojom će dokazati da imaju prebivalište na području Grada Siska, a vlasnici pasa i dokument u kojem je vidljiv broj čipa njihovog ljubimca. Vlasnicima pasa i mačaka veterinarske organizacije će nakon provedenog zahvata umanjiti ukupni iznos računa za kastraciju za iznos koji sufinancira Grad Sisak. Kastracija se mora provesti u roku od 30 dana od dana ovjere odobrenja.
U nastavku donosimo iznose sufinanciranja:

Psi:
Kastracija ženke – 200, 00 kn
Kastracija mužjaka – 100, 00 kn

Mačke:
Kastracija ženke: – 100, 00 kn
Kastracija mužjaka – 50, 00 kn
Obzirom da su sredstva u Proračunu Grada Siska namijenjena za provedbu mjere sufinanciranja kastracije pasa i mačaka ograničena, mjera će se provoditi do kraja 2019. godine ili do utroška sredstava namijenjenih za ovu mjeru.
Obrazac Zahtjeva za odobrenje kastracije pasa i mačaka dostupan je na poveznici te u pisarnici Grada Siska, Rimska 26.

najčitanije