Gradski proračun za 2018. za tjedan dana na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska

ibb

Još samo 5 dana imate priliku uključiti se u kreiranje gradskog proračuna za sljedeću godinu. Grad Sisak i ove je godine na svojoj web stranici objavio aplikaciju Moj gradski proračun, koja Siščanima omogućuje da i sami podnose amandmane na prijedlog proračuna za 2018. godinu, a gradonačelnica Kristina Ikić Baniček poručuje kako će i ovoga puta prijedloge građana uzeti u obzir, kao što je bio slučaj i prilikom kreiranja proračuna za 2017. godinu.

Svoje prijedloge o raspodjeli gradskog novca u godini pred nama, a riječ je o nešto više od 250 milijuna kuna, možete dati do 29. studenog, putem ovog linka.

A prijedlog Proračuna Grada Siska za 2018. godinu naći će se na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, koja je zakazana za petak, 1. prosinca. Osim proračuna, na dnevnom su redu, između ostalog, prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu, Prijedlozi programa javnih potreba u 2018. godini, Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima, Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2018. godinu, Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2018. godinu, Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Sisak iz Siska, Rimska 26 za građenje multifunkcionalnog objekta u ekološkom projektu na Ciglarskoj grabi u Sisku i Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Sisak iz Siska, Rimska 26 za rekonstrukciju Rekreacijskog centra Zibel u Sisku.

najčitanije