Gradska blagajna - ušteda vremena i novca

st

261020211635272828.jpeg

Nove uštede za građane dolaze u režiji Grada Siska. Plaćati račune i dalje moramo, no ono čega ćemo u budućnosti biti pošteđeni je plaćanje naknada FINA-i ili pošti.
Na Gradskoj tržnici Sisak, u prostoru gdje je nekad bila OTP banka, uskoro će se nalaziti gradska blagajna koja će vam omogućiti plaćanje svih računa trgovačkih društava, komunalnih poduzeća ili ustanova na jednom mjestu, kao što su voda, grobna naknada i slično.
Na dobitku su, kaže gradonačelnica, svi.

‘Očekujem puno bolju naplatu, ovo je centar grada gdje se svi kreću i nema više isprike da je blagajna dislocirana, očekujem zatim ažurniju bazu korisnika te na koncu i manje troškova za građane što se tiče zateznih kamata, ovrha, troškova javnih bilježnika i slično’, rekla je gradonačelnica.

Ovaj projekt je projekt Grada Siska koji predstavlja zajednički interes Grada, trgovačkih društava i proračunskih korisnika da na jednom mjestu pruži kvalitetnu i efikasnu uslugu građanima, kaže privremena pročelnica Odjela za proračun i financije, Marija Medved. Planirani početak rada je 1. ožujka, a ovisi o početku bagatelne nabave i regulaciji odnosa Grada i ostalih korisnika.
Popis svih računa koji će se moći platiti u prostoru gradske blagajne, kaže Medved, otkriva da će doći do znatne uštede vremena i troškova. Komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za nezakonito izgrađenu građevinu, svi zakupi za javne površine i poslovne prostore, računi za vrtiće (boravak u vrtiću i dodatne aktivnosti), osnovne škole (prehrana i produženi boravak), dodatne aktivnosti za djecu u KKV-u i računi trgovačkih društava – Gospodarenja otpadom (odvoz smeća), Sisačkog vodovoda (potrošena voda), Gradskih groblja (godišnja naknada za uređenje groba) i Komunalca (kazne za nepropisno parkiranje).

Planirana ušteda za građane je oko milijun kuna, a radi se o iznosu koji bi ostao neposredno građanima. Također, oko 240 tisuća kuna koje je Grad Sisak dosad plaćao Hrvatskoj pošti i FINA-i kao godišnju naknadu, iskoristit će se za opremanje prostora gradske blagajne.
Jedan dan u tjednu blagajna će raditi poslijepodne te subotom od 8 do 13 sati. Na raspolaganju biti tri šaltera, a bude li interesa građana, povećat će se broj šaltera, ali i lokacija gradske blagajne. Građanima će se, u slučaju povećanog interesa, omogućiti plaćanje i ostalih računa uz naknadu od 2 kune.

najčitanije